piątek, Cze 24 2016

Ponad 3600 uczniów skorzysta ze wsparcia w ramach projektu „Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle”, na który Miasto Jasło otrzymało dofinansowanie ze środków EFRR.

piątek, Cze 24 2016

21 czerwca br. Burmistrz Miasta Jasła oraz przedstawiciele Grupy LOTOS wręczyli nagrody i wyróżnienia za najlepsze uczniowskie projekty badawcze zrealizowane w tym roku szkolnym w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM. Uroczystość zgromadziła licznych uczestników: nagrodzonych adeptów nauki, ich rodziców, nauczycieli – Opiekunów Ligi, przedstawicieli Miasta Jasła i Grupy LOTOS, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, dyrektorów szkół i przedszkoli, specjalistów z różnych instytucji, wspierających poszukiwania młodych badaczy.

wtorek, Cze 21 2016

17 czerwca ulicami Jasła przeszedł barwny korowód Żaków, w którym wzięli udział uczniowie ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Jasła i powiatu jasielskiego: Gimnazjum nr 1, Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół w Trzcinicy, Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, oraz z Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.

poniedziałek, Cze 20 2016

Rada Miejska Jasła, na sesji 20 czerwca br., udzieliła absolutorium burmistrzowi Jasła Ryszardowi Pabianowi z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2015.

niedziela, Cze 19 2016

Muzeum Regionalne w Jaśle zaprasza na wystawę akwareli Stanisława Witowskiego z Jasła „Dar Joanny Dunin-Witowskiej dla Muzeum Regionalnego w Jaśle”. Wystawę tworzy 60 prac artysty darowanych przez córkę malarza, również artystkę, na co dzień mieszkającą i pracującą w Szczecinie.

Strona 1 z 206
https://www.facebook.com/StudioEnzo/photos/a.728598560517897.1073741825.180264855351273/746432168734536/

Nowości