poniedziałek, 11, luty 2019 18:21

Serdecznie zapraszamy na koncert karnawałowy w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle pod kierunkiem kapelmistrza Daniela Mrugała.

czwartek, 07, luty 2019 17:26

Runiczny alfabet, tajemnice świata pszczół, tajniki sztuki iluzji, zabawy z masą nienewtonowską, zjawiska fizyczne oraz programowanie robotów to tematy, które zgłębiali najmłodsi jaślanie podczas pierwszego semestru tegorocznej edycji Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Merytoryczny program na bieżący rok akademicki przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle.

czwartek, 31, styczeń 2019 12:56

Polacy wynaleźli urządzenie, które zbada nas bez udziału lekarza. To wynalazek na skalę światową

wtorek, 29, styczeń 2019 17:25

Młodzieżowy Domu Kultury w Jaśle wraz z współorganizatorami - Powiatem Jasielskim i Jasielskim Stowarzyszeniem CONSENSUS zapraszają dzieci i młodzież na zajęcia podczas tegorocznych ferii.

sobota, 26, styczeń 2019 11:59

W Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbyło się uroczyste podsumowanie organizowanego od 24 lat przez Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego wspólnie z MDK cyklicznego Konkursu Fotograficznego „Jasło - Moje Miasto”. Obecna, XXIV edycja, nosiła tytuł: „Jasielskie ślady walk o niepodległość”.

środa, 16, styczeń 2019 19:42

Z dniem dzisiejszym spór zbiorowy między technikami rtg a dyrektorem jasielskiego szpitala został zakończony. Techniczki wywalczyły ok. 1000 zł podwyżki pensji zasadniczej.

czwartek, 10, styczeń 2019 12:58

Wracamy do tematu nieczynnej pracowni rtg w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. Od 22 października ub.r. istnieje spór zbiorowy między technikami rtg a dyrektorem szpitala. Od tamtej pory minęło 2,5 miesiąca. Prowadzone rozmowy nic nie dały, protokół rozbieżności został podpisany i na tym się skończyło. Dyrektor twierdzi, że cały czas czekał na wyznaczenie mediatora przez związki zawodowe.

W tym tygodniu wszystkie zatrudnione tam panie zachorował i są na zwolnieniach lekarskich. Sytuacja spowodowała „paraliż” w diagnostyce medycznej, a co za tym idzie leczeniu pacjentów. Dyrektor szpitala Michał Burbelka próbuje ściągnąć do pracy techniczki, mimo iż są na zwolnieniach chorobowych. Odwołuje się do etyki zawodowej i zapewnia, że ewentualne konsekwencje prawne bierze na siebie.

Wczorajszy tekst wyjaśniający sytuację przeczytać można tutaj:   Rentgen stanął. Co teraz zrobi dyrektor Burbelka?

Skontaktowaliśmy się z pełnomocnikiem ZOZ OZZTME przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle

Poniżej publikujemy otrzymane stanowisko.

 

"Dr Ewa Wronikowska                                                                                                             10 stycznia 2019 r.
pełnomocnik ZOZ OZZTME
przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle

Stanowisko Pełnomocnika

ZOZ OZZTME

               W nawiązaniu do wypowiedzi Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Pana Michała Burbelki zacytowanej na portalu internetowym twojejaslo.pl (publikacja z 9 stycznia 2019 r. dostępna na stronie https://www.twojejaslo.pl/raporty-i-interwencje/item/202128-rentgen-stanal-co-teraz-zrobi-dyrektor-burbelka) jako pełnomocnik Związku Zawodowego reprezentującego techników medycznych elektroradiologii uprzejmie wyjaśniam.

Absencja chorobowa pracowników nie jest żadną zorganizowaną akcją czy też rodzajem protestu. Pracownicy z uwagi na stan zdrowia uzyskali orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy, co powoduje, że są nieobecni w pracy.

Podczas nieobecności do pracy pracownik nie może jej wykonywać ani podejmować innej działalności. Zgodnie z przepisami prawa ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Zatem apel pracodawcy, by podczas choroby pracownicy wrócili do pracy, stanowi nawoływanie do łamania przepisów prawa, a w konsekwencji narażanie się pracowników na wszczęcie przez zakład ubezpieczeń społecznych postępowania mającego na celu pozbawianie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Mało tego – także sam pracodawca w takich okolicznościach może wyciągnąć konsekwencje, aż do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia (art. 52 Kp).

Dyrektor w tym zakresie nie może wziąć na siebie żadnych konsekwencji bowiem te mogą dotyczyć wyłącznie pracownika, który wykorzystuje zwolnienie lekarskie w sposób sprzeczny z zaleceniami lekarza.

Odnosząc się do sporu zbiorowego jaki prowadzony jest przez ZOZ OZZTME w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. Pan Dyrektor twierdzi, że czeka na mediatora w sporze zbiorowym. Powstaje pytanie czy o takiego mediatora wystąpił do Ministerstwa Pracy. Zgodnie z przepisami prawa po podpisaniu protokołu rozbieżności (po pierwszym etapie sporu zbiorowego – rokowań) strony sporu mają 5 dni na jego ustalenie, a jeżeli nie doszły do porozumienia w zakresie wyboru mediatora, pracodawca może wystąpić o jego wyznaczenie przez Ministra Pracy.

               Mając powyższe na uwadze należy zapytać Pana Dyrektora czy taki wniosek został złożony przez stronę pracodawcy; czy też może Dyrektor zaproponował związkowi zawodowemu skorzystanie z mediatora spoza listy Ministerstwa Pracy.

Na dzień 10 stycznia br. stronie związkowej nic nie jest wiadomym o tym, że pracodawca takie wnioski złożył.

               Jeżeli Dyrektor jest gotowy do podjęcia rozmów w ramach toczonego sporu zbiorowego (a te możliwe są zawsze) to po raz kolejny należy wskazać, że związek zawodowy ustanowił pełnomocnika, który może prowadzić rozmowy (negocjacje) w imieniu związku. Wszelkie dane kontaktowe pozwalające nawiązać kontakt z pełnomocnikiem przesłane zostały ponad dwa miesiące temu do Sekretariatu Szpitala.

Apeluję zatem do Pana Dyrektora by zechciał uszanować fakt, że pracownicy są niezdolni do pracy i nie zwracał się do poszczególnych techników RTG o przyjście do pracy. Jednocześnie wskazuję, że związek zawodowy od 22 października 2018 r. jest gotowy do rozmów w celu rozwiązania sporu zbiorowego.

/-/ Dr Ewa Wronikowska

Pismo otrzymują:

Redakcja portalu twojejaslo.pl

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”

Do sprawy wrócimy.

Ewa Wawro

środa, 09, styczeń 2019 17:54

Od wczoraj w pracowni rtg nie można zrobić żadnego badania ponieważ wszystkie zatrudnione tam techniczki są na zwolnieniach lekarskich. To efekt nierozwiązanego sporu zbiorowego między pracownikami a dyrektorem szpitala. Zapowiadany „paraliż” funkcjonowania szpitala i pracowni specjalistycznych stał się faktem. Co teraz?

NowościOur website is protected by DMC Firewall!