Redakcja portalu Twoje Jasło nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w dziale "Z prawa i z lewa". Poszczególne wypowiedzi są prywatnymi opiniami osób podpisanych pod tekstami. 

wtorek, Paź 23 2018

Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za wsparcie i zaufanie, jakim nas obdarzyliście oddając na nas swoje cenne głosy.

wtorek, Paź 23 2018

Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za wsparcie i zaufanie, jakim nas obdarzyliście oddając na nas swoje cenne głosy.

piątek, Wrz 28 2018

Informuję, że rezygnuję z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości i z funkcji pełnomocnika gminnego PiS. Moja decyzja jest głosem protestu przeciwko patologiom w środowisku PiS w Jaśle i brakiem reakcji władz PiS. Te patologie to manipulacje, knowania, pomówienia i prowokacje realizowane z inspiracji czołowych postaci Prawa i Sprawiedliwości w Jaśle. Każdy, kto nie wspiera tego układu zamkniętego jest eliminowany z życia społecznego, a często stosowaną metodą są szykany w miejscu pracy, czego osobiście doświadczyłem.

poniedziałek, Wrz 03 2018

Blisko dwa miesiące temu przechodziłem przypadkowo przez Plac Żwirki i Wigury w Jaśle. Z codziennego zamyślenia wyrwał mnie obraz, jakiego nie znałem, jakiego się nie spodziewałem. Na małym skwerku przy „Ekonomiku” ktoś postawił pomnik. Nie ukrywam, że byłem z lekka zaszokowany, przecież to teren należący do Zespołu Szkół nr 4 i dodatkowo objęty ochroną konserwatorską. Jako radny powiatowy chyba powinienem wiedzieć wcześniej o takim pomyśle, o tym kto jest inicjatorem, kto inwestorem i co w ten sposób chcemy zamanifestować. Stanąłem jak wryty, bo nic o tej inicjatywie nie wiedziałem.

piątek, Kwi 06 2018

Po raz kolejny informacje przekazywane przez Zarząd Powiatu są nieprawdziwe i wprowadzają nie tylko mieszkańców naszego powiatu, ale również i innych czytelników w błąd. Już raz Zarząd Powiatu zamieszczał stosowne sprostowanie na swoich stronach, ale widocznie nie chodzi o przekazywanie prawdziwych informacji, a „gonienie króliczka”.

Z zażenowaniem i dumą przeczytałem informację przekazywaną opinii publicznej przez Starostwo Powiatowe. Z zażenowaniem, bo po raz kolejny informacje mijają się z prawdą. Z dumą ponieważ jestem jednym z 2 na 10 radnych, którzy nie ulegli „argumentowi siły”.

Jaka to informacja przeczytać można tutaj:    Ważne inwestycje dla powiatu

W odpowiedzi moje stanowisko w tej sprawie, które wysłałem do Zarządu, Rady Powiatu i mediów:

 

Zarząd i Rada Powiatu w Jaśle

W nawiązaniu do przebiegu LII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Jaśle, która odbyła się w dniu 3 kwietnia 2018 r. oraz informacji przesyłanej do mediów przez Zarząd Powiatu w Jaśle za pośrednictwem Starostwa Powiatowego informuję i potwierdzam, że w dniu 3 kwietnia 2018 r. głosowałem „przeciw” zmianom uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok i podkreślam, z całą stanowczością, że była to decyzja racjonalna, w pełni uzasadniona i konsekwentna.

Jednak pragnę zaznaczyć, że po raz kolejny informacje przekazywane przez Zarząd Powiatu są nieprawdziwe i wprowadzają nie tylko mieszkańców naszego powiatu, ale również i innych czytelników w błąd. Już raz Zarząd Powiatu zamieszczał stosowne sprostowanie na swoich stronach, ale widocznie nie chodzi o przekazywanie prawdziwych informacji, a „gonienie króliczka”.

Informacja z sesji Rady Powiatu (w załączeniu) dotyczy zmian budżetowych na 2018 r. W informacji tej m.in. czytamy: „Podczas Sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 3 kwietnia 2018 r. radni zdecydowali o przekazaniu pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” w wysokości 400 tys. zł w 2018 r i 1 mln 600 tys. zł w 2019 r.”

Chciałbym zwrócić uwagę, że radni Rady Powiatu jednogłośnie zdecydowali o tej pomocy w dniu 27 marca 2018 r. podejmując uchwałę nr LI/374/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (jak do tej pory uchwała ta nie została zamieszczona na stronie internetowej Starostwa).

W „Uchwale w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok” zwiększyli przewidywaną pomoc (dotację) w 2018 r. o 300.000,00 zł.

Ubolewam, że w przekazywanej informacji do mediów Zarząd Powiatu w Jaśle nie wymienił radnych, którzy w dniu 27 marca 2018 r. głosowali przeciwko projektowi uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok. Byli to: Adam Kmiecik, Bogusław Kręcisz, Bożena Macek-Lubaś, Jan Lazar, Franciszek Miśkowicz, Jan Urban, Dorota Woźniak, Józef Rosół, Mariusz Sepioł i Janusz Przetacznik. (pismo Przewodniczącego RPJ w załączeniu).

Przypomnijmy, że przygotowanym przez Zarząd Powiatu projekcie znajdowały się wszystkie zadania wymienione w podjętej w dniu 3 kwietnia 2018 r. uchwale oraz jeszcze dodatkowo zadanie w Ożennej – CEE realizowane przez MDK. Po ogłoszeniu wyników głosowania Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach, po której Zarząd Powiatu w Jaśle przedłożył Radzie Powiatu w Jaśle nowy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 r., który już nie uwzględniał kontrowersyjnego zadania inwestycyjnego i który również nie uzyskał aprobaty większości Rady Powiatu w Jaśle i obrady LI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Jaśle zostały zakończone.

Po zakończeniu LI sesji Rady Powiatu w Jaśle na efekty nie musieliśmy długo czekać. Zarząd Powiatu składa do Przewodniczącego Rady wniosek o zwołanie sesji (w załączeniu).

Jeden organ, te same osoby, dwa posiedzenia w tym samym dniu: jedno w przerwie LI sesji Rady Powiatu i projekt noweli uchwały dotyczącej zmian budżetowych, drugie tuż po LI sesji, gdy zabrakło chęci dialogu i szukania kompromisu i “uznanie”, że uchwała dotycząca zmian budżetowych została podjęta. Dla niewtajemniczonych to czarna magia, ale treść pisma Zarządu to już arcydzieło (w załączeniu).

Zawracam się do Zarządu Powiatu w Jaśle o uzupełnienie przesłanej informacji o „merytoryczne” przesłanki, które przekonały i pozwoliły radnym Rady Powiatu w Jaśle zmienić zdanie. Co takiego istotnego Zarząd Powiatu przedstawił tym radnym, którzy zmienili zdanie? Pod wpływem jakich argumentów negatywnie ocenione zadania kilka dni wcześniej zyskały teraz poparcie? Argument siły czy siła argumentów ?

Z poważaniem

Janusz Przetacznik
Radny Rady Powiatu w Jaśle

Strona 1 z 16

NowościDMC Firewall is a Joomla Security extension!